Rekrutacja

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE

Uchwała  40/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 48/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 49/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 19 grunia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

*************************************************************************************************PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com