Opłaty za usługi edukacyjne

REGULAMINY 

Regulamin zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

ZARZĄDZENIA

począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat  pobieranych od studentów rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Rektora nr 22/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty pobieranej za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu 

Zarządzenie Rektora nr 21/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

starsze

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w  Tarnobrzegu usługi edukacyjne

Zarządzenie Rektora nr 36/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 43/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Wzory umów

  1. o warunkach odpłatności za niektóre świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich)
  2. o warunkach odpłatności za niektóre świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich)
  3. o warunkach odpłatności za niektóre świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich)
  4. o warunkach odpłatności za niektóre świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich)
  5. o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych
  6. o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemcówPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com