Warsztaty Edukacji Międzykulturowej ,,Między Innymi”

Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi”

dla studentów kierunku Pedagogika 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

11-12 marca 2019 roku, godzina 9.00

Wyszyńskiego 10

 

       Dzisiejszy świat wypełniają różnorodność, mobilność i zmiana. Podróże, emigracja zarobkowa, studia za granicą, kontakt z imigrantami, praca w międzynarodowych korporacjach, rosnące możliwości uczestniczenia w praktykach, stażach czy projektach międzykulturowych – wszystko to sprawia, że kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako połączenie wiedzy nt. różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie, umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych, jak również postawa tolerancji dla niejednoznaczności i ciekawość poznawcza stają się coraz bardziej pożądane. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Młodzież oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przedstawiają, opracowany wspólnie, cykl warsztatów edukacji międzykulturowej dla studentek i studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych. Warsztaty „Między Innymi” pozwalają młodym ludziom na zdobycie i rozwijanie tych kompetencji, które w przyszłości będą kluczowe dla odniesienia sukcesu na rynku pracy.

     Pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt edukacyjny łączący w sobie założenia, podejście i metody edukacji pozaformalnej z edukacją formalną, jak również pierwszy wspólny projekt realizowany przez największe i najbardziej doświadczone w Polsce instytucje wspierające realizację projektów międzykulturowych: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Projekt ten cieszy się już od 5 lat dużym zainteresowaniem wielu polskich uczelni.

 

     Koncepcja warsztatów została przygotowana przez Zespół Trenerski projektu „Między Innymi” składający się z doświadczonych trenerek i trenerów, coachów oraz psycholożek i psychologów międzykulturowych, mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również osobiste doświadczenia życia i pracy w innej kulturze.

 

 

CEL OGÓLNY WARSZTATÓW

 

 • rozwinięcie przez studentki i studentów kompetencji międzykulturowej rozumianej jako: wiedza dotycząca różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie
 • umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych
 • postawa tolerancji dla niejednoznaczności i ciekawość poznawcza
 • przygotowanie studentek i studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych do roli multiplikatorów wiedzy i postaw związanych z edukacją międzykulturową wśród różnych grup młodzieży oraz do roli koordynatorek i koordynatorów projektów międzynarodowych.

 

 

Moduł podstawowy

Wstęp do edukacji międzykulturowej

 

 • wyjaśnienie pojęć takich jak „kultura”, „wielokulturowość” „międzykulturowość”
  i „edukacja międzykulturowa”
 • zjawiska występujące na styku kultur i strategie radzenia sobie z nimi: różnice międzykulturowe, stereotypy, uprzedzenia
 • możliwość realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programu „Erasmus+ Młodzież”

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

 

 

Moduł komplementarny

Stereotypy – wpływ na relacje międzykulturowe

 • zdobycie wiedzy na temat tego czym są, jak powstają i czym cechują się stereotypy
 • przeanalizowanie roli stereotypów w życiu człowieka oraz tego jak przeciwdziałać negatywnym ich konsekwencjom
 • omówienie różnicy między stereotypem, uprzedzeniem i dyskryminacją
 • pokazanie procesu przejścia od stereotypu do uprzedzenia, a następnie do dyskryminacji w relacjach międzykulturowych
 • sposoby zapobiegania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji w relacjach międzykulturowych

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com