TWÓJ BIZNES – TWÓJ SUKCES i BEZPIECZNY PIENIĄDZ

TWÓJ BIZNES – TWÓJ SUKCES i BEZPIECZNY PIENIĄDZ

 

 Podczas DNIA OTWARTEGO Uczelni Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych z subregionu tarnobrzeskiego, poznali wiele interesujących i nowatorskich rozwiązań, które zaprezentowali wykładowcy, zaproszeni Goście z którymi współpracuje Uczelnia oraz Absolwenci. Prezentowane były one w formie wykładów, pokazów, warsztatów, konkursów w kontekście oferty edukacyjnej Uczelni oraz praktyk zawodowych.

 Było to miejsce i czas na promocję SOS MATURA, której VI edycja realizowana jest cyklicznie w formie bezpłatnych zajęć z matematyki od 28 lutego do 11 kwietnia br.

 Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zaproszonych Uczniów, Dyrekcji oraz Nauczycieli Szkół Ponadgimnazjalnych oraz lokalnych mediów.

 Przedstawiono interaktywne formy promocji oferty dydaktycznej, w tym kierunków ekonomicznych są ciągle wzbogacane o nowe rozwiązanie, które służą kształceniu praktycznemu zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy.

 Zaprezentowano różne działania i aktywności studentów, w tym członków Kół Naukowych. Dużo miejsca poświęcono ich dotychczasowym sukcesów, a także  i nowej formule podejścia studentów do łączenie studiowania z planowaniem czy prowadzeniem własnego biznesu już na etapie studiowania.

  Absolwent naszej Uczelni przedstawił rozwój swojego biznesu w kontekście studiów na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Omówił różne etapy planowania e-biznesu, zakładania, funkcjonowania i konkluzje dotyczące jego komercjalizacji. Podkreślił rolę kształcenia ekonomicznego jako jednego z czynników stanowiących bodziec do kreowania własnego biznesu. Dodatkowo opracował dla uczestników dni otwartych Uczelni test weryfikacji kompetencji zawodowych i cech przedsiębiorczych.

  Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom ekonomicznym w tym finansowych. Zaprezentowano nowe trendy i zmiany w gospodarce rynkowej w kontekście uberyzacji, wsparcie obsługi finansowej firmy z wykorzystaniem specjalistycznych programów m.in. Symfonia 2.0., które promowały kierunki Ekonomia menedżerska oraz Finanse i rachunkowość.

  Interesujących informacji dostarczył również konkurs pt. „Bezpieczny pieniądz”, który zakończył się rozdaniem wielu nagród i dyplomów dla uczestników.

  Serdecznie dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom Szkół Ponadgimnazjalnych za przyjęcie zaproszenia na DZIEŃ OTWARTY naszej Uczelni i aktywny w nim udział.

   Mamy przyjemność zaprosić Państwa, na kolejne tego rodzaju przedsięwzięcia w dniach 27 i 28 lutego 2019 roku.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com