Spotkanie z absolwentem PWSZ Arturem Zygiertem

W dniu 13 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z Panem Arturem Zygiertem absolwentem tej Uczelni, który podzielił się swoim doświadczeniem z młodszymi Koleżankami i Kolegami na temat zalet studiowania na naszej Uczelni oraz zakładania i prowadzenie własnego biznesu. Jako student przygotował prace dyplomową pt. „Organizacja przedsiębiorstwa internetowego. Projekt własnego przedsiębiorstwa”, która była inspiracją do założenia własnej firmy.

Opiekunem merytorycznym pracy była Pani dr Joanna Sepioło.

Pan Artur Zygiert przedstawił najważniejsze aspekty dotyczące zakładania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazał na wiedzę i umiejętności, które nabył podczas studiów i wykorzystał je w swojej pracy zawodowej.

Dodatkowym atutem spotkania był wygłoszony przez Pana Artura Zygierta wykład połączony z dyskusją na temat: „Sukces człowieka w obliczu przedsięwzięć biznesowych”.

Studenci kierunków: Ekonomia menedżerska oraz Finanse i rachunkowość, a także wykładowcy aktywnie włączyli się w problemową dyskusję. Byli bardzo zainteresowania kontynowaniem takich spotkań w nowej formule, która pozwala im na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W imieniu społeczności akademickiej pragniemy serdecznie podziękować Panu Arturowi Zygiertowi za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoimi sukcesami oraz rozwiązaniami biznesowymi.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com