Rusza II edycja programu LEGIA AKADEMICKA

Nabór trwa

 

Kolejny raz rusza program „LEGIA AKADEMICKA” czyli ochotnicze szkolenie studentów. Wzorem poprzedniego roku szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej:

  •  moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  •  moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za każdy dzień szkolenia praktycznego student otrzymuje dietę w wysokości około 91 zł.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do przystąpienia do powyższego programu (wszyscy oprócz żołnierzy WOT).

Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu w terminie do 15 maja, w dni wolne od pracy (prawdopodobnie będzie to 3-4 dni).

Zgłoszenie nie jest zobowiązujące (w każdej chwili można zrezygnować – bez kosztowo). Szkolenie teoretyczne jest bezpłatne. tak samo jak szkolenie poligonowe. Ukończenie szkolenia teoretycznego nie zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniu poligonowym (można zrezygnować bez żadnych kosztów).

Uczelnia nasza z pozytywnym wynikiem uczestniczyła w w/w programie, w ubiegłym roku akademickim.

Zapraszamy

 

 

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

https://pl-pl.facebook.com/LegiaAkademickaMON/PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com