Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie na kolejne 5 lat. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku zarządzanie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym. Następna ocena programowa na kierunku zarządzanie w jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej .pdf (Adobe Reader)PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com