Porozumienie dotyczące laserowej strzelnicy multimedialnej

W dniu 22 stycznia 2019 r., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, dr Paweł Maciaszczyk oraz Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu, Podinspektor Stanisław Sekuła, podpisali porozumienie w sprawie korzystania ze strzelnicy multimedialnej.

Stworzenie i wyposażenie strzelnicy, było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 100000 zł, które Uczelnia otrzymała, ze strony Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla.    

Strzelnica multimedialna umożliwia podstawowe szkolenie studentów w zakresie posługiwania się krótką i długą bojową bronią strzelecką. Ponadto stanowi ona platformę doskonalenia umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy służb mundurowych. Znajdujące się na wyposażeniu repliki broni krótkiej (GLOCK i P 99 WALTER) oraz broni długiej (AK 47, G 36, B4) umożliwiają pełne odwzorowanie zróżnicowanych zadań strzeleckich. Ich wykonanie, ciężar i ruchome elementy, w pełni odpowiadają broni bojowej. Umożliwia to ćwiczenie procedur bezpiecznej obsługi broni oraz tzw. pamięci mięśniowej.    Oprogramowanie w/w strzelnicy pozwala na prowadzenie ognia do celów statycznych, jak i ruchomych, odpowiednio na od 1 do 4 osi.      

Dzięki stworzeniu strzelnicy multimedialnej możliwe będzie podejmowanie działań związanych z kształtowaniem – zarówno wśród studentów, jak również uczniów zarówno szkół podstawowych jak i średnich, powiatu tarnobrzeskiego – umiejętności bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.

Ponadto, strzelnica multimedialna wykorzystywana będzie do prowadzenia pokazów, instruktażów i zawodów strzeleckich, promujących szeroko pojmowane bezpieczeństwo wewnętrzne.    

Strzelnica multimedialna służyć będzie również szkoleniu strzeleckiemu studentów uczestniczących w realizacji programu Legia Akademicka, do szkolenia strzeleckiego studentów.

 

Porozumienie w wersji PDF – pobierz

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com