INSTRUKCJE PRAKTYK DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA

 

Skierowanie na praktykę   II, III rok

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2014/2015

Podanie o zwolnienie z praktyk w roku akademickim 2014/2015

Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyk w roku akademickim 2014/2015

Wytyczne  do sporządzenia sprawozdania dla studentów zwolnionych z obowiązku odbywania praktyk z tytułu wykonywanej pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu w roku akademickim 2014/2015

PROGRAMY PRAKTYK

* W przypadku wątpliwości do którego programu praktyki zaliczyć określoną placówkę, szczegółowych informacji udziela Dział
Kształcenia.

III rok studia stacjonarne
specjalność: resocjalizacja

Nazwa programu praktykiPobierz plik
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY PRZY PEDAGOGU SZKOLNYMPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W BURASACH, INTERNATACH PDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PLACÓWKACH SOCJALIZACYJNYCH I RESOCJALIZACYJNYCH - DOMY DZIECKA, ZAKŁADY POPRAWCZEPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH,TERAPEUTYCZNYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY PRZY KURATORZE SĄDOWYM - PION RODZINNYPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ - PION DLA DOROSŁYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W OŚRODKACH UZALEŻNIEŃ, KLUBACH AAPDF

II, III rok studia stacjonarne
specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną

Nazwa programu praktykiPobierz plik
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY PRZY PEDAGOGU SZKOLNYMPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W INTERNATACH, BURSACHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W OŚRODKACH POMOCY RODZINIE, OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY RODZINIEPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W RODZINNYCH OŚRODKACH DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOLNEJPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH PDF