INSTRUKCJE PRAKTYK DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA

Forma studiówRok studiówSpecjalnośćRok akademickiPobierz plik pdf
stacjonarneI-2016/2017PDF
stacjonarneIIpedagogika opiekuńcza i praca z rodziną2016/2017PDF
stacjonarneIIIpedagogika opiekuńcza i praca z rodziną2016/2017PDF

Skierowanie na praktykę   II, III rok

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017

Podanie o zwolnienie z praktyk w roku akademickim 2016/2017

Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyk w roku akademickim 2016/2017

Wytyczne do sporządzenia sprawozdania dla studentów zwolnionych z obowiązku odbywania praktyk zawodowych z tytułu wykonywanej pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu w roku akademickim 2016/2017

PROGRAMY PRAKTYK

* W przypadku wątpliwości do którego programu praktyki zaliczyć określoną placówkę, szczegółowych informacji udziela Dział
Kształcenia.

II, III rok studia stacjonarne
Specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną

Nazwa programu praktykiPobierz plik
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY PRZY PEDAGOGU SZKOLNYMPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W INTERNATACH, BURSACHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W OŚRODKACH POMOCY RODZINIE, OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY RODZINIEPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W RODZINNYCH OŚRODKACH DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOLNEJPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH PDF