Nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów nauki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 01 września 2017 rokurozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów nauki w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.
Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski można składać od 01 września 10 października 2017 roku.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 101,
tel. 15 856 76 97. Druki wniosków dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl zakładka – „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje dotyczące Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com