Kierunkowe efekty kształcenia

W trakcie kształcenia student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w określonym obszarze działalności.
Student:

  • ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiów, dotyczącą: analizy matematycznej, algebry, probabilistyki, metod numerycznych, matematyki dyskretnej.
  • ma szczegółową wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład lokalnych sieci komputerowych (LAN), w tym sieci bezprzewodowych (WLAN)
  • posiada wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia z zakresu metod sztucznej inteligencji, zna i rozumie zaawansowane metody sztucznej inteligencji   i ich zastosowania w informatyce
  • zna zadania systemu operacyjnego, ich implementacje w postaci narzędzi systemowych i programowania systemowego; ma wiedzę na temat kompilatora języka wyższego poziomu i wzajemnych zależności środowiska systemu operacyjnego, programowania oraz działania aplikacji sieciowych
  • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku informatycznym oraz innych środowiskach
  • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary, symulacje komputerowe układów i systemów, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje techniczne
  • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com