Dni Otwarte Programu Erasmus+

Notatka prasowa

W dniu 23 października 2019 r. w Państwowej Uczelni  Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego odbyły się Dni Otwarte Programu Erasmus+. Spotkanie miało charakter informacyjny, promujący możliwości programu w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych za granicą, przede wszystkim wśród nowo przyjętych studentów, na wszystkich kierunkach kształcenia.

Uczelnia przystąpiła do realizacji Programu Erasmus+ w 2016 roku. Mogą w nim uczestniczyć studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni zatrudnieni w Uczelni. Celem programu jest wymiana doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z innymi uczelniami w Europie. Korzyści wynikające ze współpracy przekładają się na jakość kształcenia studentów, nabycie nowych umiejętności i kompetencji przez wszystkich uczestników programu oraz nowatorskie programy nauczania, promujące kierunki studiów o profilu praktycznym. Studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz poznania zasad organizacji i funkcjonowania firm i instytucji w krajach, w których odbywają praktyki zawodowe.

    Koordynator Programu Erasmus+

 dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com