O współpracy

W misję i wizję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu wpisana jest współpraca nie tylko z instytucjami lokalnymi, ale i z różnymi podmiotami działającymi w szerszym środowisku. Założenia te realizuje również Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Swoim zakresem współpraca ta obejmuje instytucje edukacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i socjalizacyjne, pomocowe, terapeutyczne, a także, w związku z uruchomieniem nowego kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, instytucje, których głównym celem jest bezpieczeństwo publiczne.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com