Pracownicy Wydziału

Pracownicy dydaktyczni

prof. dr hab.  Elżbieta Korobowicz

dr hab. Sylwia Badora

dr hab. Anna Szylar

dr hab. Paweł Maciaszczyk

dr hab. Viera Simoćkova

dr hab. Maria Zamboriova

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula

dr n. o zdr. Halina Kalandyk

dr n. med. Karolina Kosek-Hoehne

dr n. med. Jolanta Dyndur

dr n med. Agnieszka Dziewa

dr n o zdr. Katarzyna Kociuba-Adamczuk

dr n. med. Maria Korniszuk

dr Anna Chochowska

dr Stanisław Lis

dr Dorota Nalepa

dr Monika Piątek

dr Dorota Płocica

dr Wiesława Pacholec

dr Agnieszka Sokołowska -Drzymalska

dr Józef Rejman

dr inż. Artur Talik

dr Piotr Szulich

dr Beata Zięba-Kołodziej

dr Joanna Biernicka

mgr Renata Bajcarczyk

mgr Marek Bukała

mgr Dariusz Chmielowiec

mgr Zofia Dłużniak

mgr Beata Dziarek

mgr Tomasz Fałdowski

mgr Renata Florek

mgr Mirosław Furdyna

mgr Krystyna Karnas

mgr Joanna Karwatowska

mgr Jacek Kulita

mgr Leszek Mirowski

mgr Marzena Marzec

mgr Leszek Marzec

mgr Małgorzata Nowak

mgr Marzena Nowak

mgr Izabela Ostrowska

mgr Marta Pawlica

mgr Albina Popiołek

mgr Grażyna Rożek

mgr Jakub Sapielak

mgr Swietłana Siudzińska

mgr Monika Siwiec

mgr Iwona Stefaniak

mgr Alina Studnicka

mgr Elza Walska

mgr Wojciech Zioło

mgr Grażyna Zych

mgr Mariola Żmuda

Dr n med. Agnieszka  Dziewa

Dr Dorota Płocica

 

Pracownicy administracji

mgr Magdalena Gorczyca

mgr Justyna Mazurek

mgr inż. Iwona Stec

mgr Patrycja SobolewskaPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com