Pielęgniarstwo

piel

 

Studia na kierunku Pielęgniarstwo są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

Wyposażenie pracowni dla kierunku PIELĘGNIARSTWO
zobacz galerię

Chcesz pomagać innym?  Myślisz o studiach na kierunku pielęgniarstwo?

Zapraszamy do studiowania na kierunku: Pielęgniarstwo

 

Zawód pielęgniarki to długa historia i bogata tradycja,  dostosowująca się do wymagań współczesnego świata. Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Tarnobrzegu to zajęcia z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz praktyki w renomowanych placówkach medycznych. Po studiach na kierunku Pielęgniarstwo czeka na Ciebie praca w zawodzie zaufania publicznego (wg Barometru zawodów zawód pielęgniarki to zawód deficytowy).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

Efektem ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest wiedza (wybrane efekty kształcenia) w zakresie:

 • terminologii z przedmiotów medycznych oraz pielęgniarstwa,
 • procedur wykonywania czynności w opiece pielęgniarskiej,
 • funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego,
 • sposobów działania człowieka w świecie społeczno – kulturowym,
 • regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza  oraz podstaw organizacji systemu ochrony zdrowia.

 

Efektem ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo są specjalistyczne umiejętności, szczególnie w zakresie:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem chorym, niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej,
 • organizowania pracy własnej.

 

Efektem ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo są kompetencje i gotowość do ich doskonalenia, zwłaszcza w zakresie:

 • skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem,
 • świadomość istnienia czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • przekonanie o konieczności uczenia się przez całe życie.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy zawodu, lekarze i pielęgniarki z długoletnim stażem oraz pracownicy instytucji działających na rzecz zdrowia.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty z grupy nauk podstawowych: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

Przedmioty z grupy nauk społecznych: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia, etyka zawodu pielęgniarki, język angielski.

Przedmioty z grupy nauk w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Przedmioty z grupy nauk w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach umiejętności pielęgniarskich oraz laboratoriach.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Pielęgniarstwo odbywają zajęcia praktyczne i praktyki: na oddziałach: internistycznym, położnictwa, ginekologii, pediatrii, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii oraz opieki paliatywnej w następujących szpitalach:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny SPZZOZ w Stalowej Woli
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

oraz w innych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com