Praca dyplomowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia.
2. Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów.
3. Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
4. Uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS.
5. Złożenie w dziekanacie wymaganych dokumentów:
a) indeksu i legitymacji,
b) uzupełnionej karty obiegowej,
c) potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w kwocie 60,00 zł uiszczonej na konto Uczelni,
d) złożenie 4 zdjęć o wymiarze 45/65 mm.
6. Przygotowanie i złożenie do dziekanatu Wydziału trzech egzemplarzy pracy wszystkie zbindowane, jeden egzemplarz (praca przeznaczona do archiwum uczelni) musi być drukowana dwustronnie i zgrzany.
7. Przygotowanie i złożenie do dziekanatu Wydziału wersji elektronicznej pracy dyplomowej: płytę CD lub DVD zawierającą elektroniczny zapis pracy dyplomowej, która zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej (oświadczenie załącznik nr 1 i 2). Płyta powinna być opisana niezmywalnym mazakiem, według wytycznych: imię i nazwisko autora(ki) pracy (studenta Uczelni),nr albumu, tytuł pracy, wydział i kierunek studiów, specjalność.

Wymogi dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Wymogi dot. pisania pracy dyplomowej

PIELĘGNIARSTWO – Wymogi dotyczące pisania pracy I stopień

PIELĘGNIARSTWO – Wymogi dotyczące pisania pracy II stopień

 

Dodatkowe dokumenty PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO – Oświadczenie studenta

PIELĘGNIARSTWO – Szczegółowe zasady dypl. I stopień

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin antyplagiatowy – Załącznik do zarządzenia rektora nr 44 z 2013 r.

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 2

Pytania na egzamin dyplomowy

Pedagogika,  specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną,  pobierz plik w formacie

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy_Pedagogika

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy_Pedagogika

Bezpieczeństwo wewnętrzne: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe, pobierz plik w formacie

Pytania na egzamin dyplomowy Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pytania na egzamin dyplomowy Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pielęgniarstwo, pobierz plik w formacie

Pytania na egzamin dyplomowy kierunek Pielęgniarstwo I stopieńPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com