O wydziale

Tradycja kształcenia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych sięga początków naszej Uczelni. Jednym z pierwszych instytutów był Instytut Pedagogiki, powstały w 2001 roku. Jego pomysłodawcą i organizatorem była prof. dr hab. Renata Stojecka-Zuber, pełniąca funkcję dyrektora Instytutu do 2007 roku. Funkcje dyrektorów Instytutu w kolejnych latach pełnili: dr Anna Szylar, dr Józef Rejman, dr Monika Piątek. W roku 2012 Instytut został przemianowany na Wydział Pedagogiki, a jego pierwszym dziekanem została dr Monika Piątek, pełniąca obecnie funkcję Prorektora ds. Nauczania.

Wychodząc na przeciw potrzebom kształcenia w zakresie nauk społecznych w roku 2004 powołano Instytut Socjologii, na którego czele stanął dr Piotr Szulich. Funkcje dyrektorów Instytutu w kolejnych latach pełnili: dr Stanisław Lis, ks. dr Piotr Setlak, pełniący następnie funkcję dziekana Wydziału Socjologii.

W styczniu 2013 roku doszło do połączenia Wydziałów: Pedagogiki i Socjologii oraz utworzenia Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Dziekanem nowego Wydziału została dr Beata Zięba-Kołodziej.