Konwent

dr Paweł Maciaszczyk – Rektor

dr hab. Anna Szylar – Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych

dr Monika Piątek – Prorektor ds. Kształcenia

dr Anna Zych – Dziekan Wydziału Nauk  Społecznych i Humanistycznych

dr Aleksander Kasprzyk – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

mgr Bogdan Tomczyk – Kanclerz

mgr Ewa Draus – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego

mgr inż. Sławomir Litwin – Dyrektor Naczelny, Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o.

mgr Piotr Tabor – Prezes Zarządu Hotele i Gastronomia Plus ap. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

mgr Wiktor Stasiak – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

mgr Damian Szwagierczak – Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

insp. ZS Tadeusz Mika – Członek Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”

Z dniem 1.10.2018 r. Konwent został zniesiony ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com