Serwis

Harmonogram sesji

Rok, specjalnośćplik(.rtf)plik (.pdf)
I rok
II rok, resocjalizacja
II rok, pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
III rok, resocjalizacja
III rok, pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną

                                                                                                                                                                                                                    

 

Koło Naukowe „Marketing & Quality Praxis” zostało założone 12 marca 2012 r.  Koło tworzy grupa osób aktywnych, zainteresowanych problematyką z zakresu marketingu, logistyki i zarządzania jakością. Zaangażowanie w rozwój naukowo – badawczy oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi to perspektywa odnalezienia się w przyszłości na wymagającym rynku pracy. wyznaczone cele naukowe i organizacyjne członkowie Koła realizują poprzez udział w licznych konferencjach, wykładach otwartych, warsztatach i szkoleniach.

 

Koło Naukowe „Marketing & Quality Praxis” zrealizowało następujące zadania:

 

Rok akademicki 2017/2018
współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: SOS Matura – V edycja w PWSZ w Tarnobrzegu w dniach: 16.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 06.04, 13.04.2018 roku,
współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: AKADEMIA MATURZYSTY – VI edycja w PWSZ w Tarnobrzegu w dniach: 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03. 2018 roku,
udział w wykładzie i warsztatach : „Wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie konta na platformie PUE-ZUS” – 15.03.2018 r.
 współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: AKADEMIA MENEDŻERA I FINANSI- STY w PWSZ w Tarnobrzegu w dniu 10.04.2018 roku,
udział w warsztatach pt.: „Merytoryczne założenia przygotowania artykułów naukowych. Zagadnienia teoretyczne” – 10.04.2018 roku,
współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: Wypełnij PIT z Uczelnią w PWSZ w Tarnobrzegu w dniach: 18.04, 25.04.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej” – 30.05.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze Ekonomii Społecznej” – 06.06.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Marketing” – w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów – 07.06.2018 roku,
udział w warsztatach pt.: „Jakość usług bankowych na lokalnym rynku” – 15.06.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Pisanie biznesplanów” – 28.09.2018 roku.
Rok akademicki 2016/2017
Udział członków Koła w II edycji Akademii Gastronomii i Sztuki Kulinarnej zorganizowanej 25.10.2016 r. w PWSZ w Tarnobrzegu.
Wygłoszenie referatów podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej 15.11.2016 r. w PWSZ w Tarnobrzegu:
1. Finansowe i społeczno – gospodarcze determinanty rozwoju Stalowej Woli” – publikacja pokonferencyjna.
2. „Zmiany społeczno – gospodarcze w Stalowej Woli.

3. „Zmiany społeczno – gospodarcze w mieście Tarnobrzeg w latach 2010 – 2014.
4. „Rola coachingu i coacha w rozwoju osobistym człowieka.
5. „Zmiany społeczno – gospodarcze w Sandomierzu w latach 2010 – 2014.”
Udział w warsztatach biznesowych pt. Śniadanie Kubka Biznesu – od kreatywności do przedsiębiorczości, zorganizowanych 01.02.2017 r. w PWSZ w Tarnobrzegu.
Udział członków Koła w warsztatach zorganizowanych na terenie Uczelni:
– 17.01.2017 r. warsztaty pt. Oczekiwania pracodawców, wymogi XXI w.
– 18.01.2017 r. warsztaty pt. Zatrudnienie w Unii Europejskiej.
–  25.01.2017 r. warsztaty pt. Autoprezentacja.
– 01.02.2017 r. warsztaty biznesowe „Śniadanie kubka Biznesu pt. Od kreatywności do przedsiębiorczości”.
–  04.04.2017 r. warsztaty pt. Merytoryczne założenia przygotowania artykułów popularno – naukowych i prezentacji. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
– 11.04.2017 r. warsztaty pt. Koszty, ubezpieczenia i systemy BI wspomagające procesy decyzyjne podmiotów i JST.
– 17.10.2017 r. warsztaty z firmą LAYCONET pt. „Small Business – praktyczne wskazówki prowadzenie własnej działalnosci gospodarczej”.
– 27.10.2017 r. wykład i warsztaty pt. „ZUS wsparcie instytucjonalne biznesu”.
– 10.11.2017 r. warsztaty z firmą LAYCONET pt. Marketing sieciowy i techniki sprzedaży”.
 Rok akademicki 2015/2016
Udział członków koła w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „Pollognus 2015” – PWSZ Wałbrzych 12 – 13.11.2015 r.
Wygłoszenie referatów i publikacja:
1. „Problematyka przewozu towarów niebezpiecznych transportem samochodowym.”
Rok akademicki 2014/2015
Udział członków Koła w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw Unii Europejskiej” – PWSZ Tarnobrzeg 17.04.2015 r.
Publikacja pokonferencyjna:
1. „Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie.”
2. „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez organ podatkowy.”
3. „Analiza funkcjonowania i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).”
Wygłoszenie dwóch referatów przez członków Koła podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” – WSIiZ Kilenarowa k/ Rzeszowa 21.05.2015 r.
Wygłoszenie referatów przez członków Koła podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowe Media. Technologia – Kultura – Sztuka” – PWSZ Sanok 29.05.2015 r.
Rok akademicki 2013/2014
30.05.2014 r.
Wygłoszenie dwóch referatów przez członków Koła podczas I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: Dziecko w świecie nowych mediów – PWSZ Sanok:
1. „Wpływ nowych mediów na kreatywność dzieci.”
2. „Relacje: nowe media, a osobowość dziecka na przykładzie badanych z Województwa Podkarpackiego.”
23.05.2014 r.
Prezentacja dwóch referatów podczas VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji pt.: Nauka i pasja kluczem do sukcesu – WSIiZ Kielnarowa k/ Rzeszowa:

 1. „Wieloaspektowe, interaktywne działania Koła Naukowego Marketing & Quality Praxis.”
 2. „Prawo o szkolnictwie wyższym – wybrane aspekty studiowania na dwóch kierunkach.”

10.04.2014 r.
Udział członków Koła w V Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych pt.: Wyzwania XXI wieku – Człowiek, Kultura, Nauka, Postęp zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  w  Tarnobrzegu:
Referaty:

 1. „Uwarunkowania prawne w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.”
 2. „Kompleksowe ujęcie zarządzania jakością.”
 3. „Znaczenie CRS w budowaniu wizerunku organizacji.”
 4. „Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach rynkowych na przykładzie zakładów mięsnych „Smak – Górno”.”
 5. „Wpływ trendów demograficznych na poziom i stopień bezrobocia w województwie podkarpackim.”
 6. „Franczyza jako technika wspierania działalności gospodarczej na przykładzie McDonald.”
 7. „Uwarunkowania zatrudnienia oraz sposoby przeciwdziałania bezrobociu w dobie kryzysu.”

09.04.2014 r.
Udział członków Koła w Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Konsument XXI w. – myślę i kupuję  – PWSZ Tarnów

10.01.2014 r.
Publikacja trzech artykułów naukowych w monografii naukowej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 1. „Uwarunkowania zatrudnienia oraz sposoby przeciwdziałania bezrobociu w dobie kryzysu.”
 2. „Rola ubezpieczeń w przedsiębiorstwach o charakterze turystycznym.”
 3. „Źródła finansowania MŚP w Polsce oraz województwie podkarpackim”

 13.10.2013 r.
Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo w dobie kryzysu, zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu we współpracy z Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem w Łucku.
Referat: „Uwarunkowania bezpieczeństwa zatrudnienia w dobie kryzysu.”

Rok akademicki 2012/2013
Udział członków Koła w IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Człowiek, Wiedza, Gospodarka, Ekologia”” – 11.04.2013 r.
Członkowie Koła wygłosili następujące referaty:
– „Poziom i stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990 – 2000”,
–  „Instrumenty promocji we współczesnej firmie”,
–  „Problem bezrobocia we współczesnym świecie,
–  „Istota i rola instrumentów promocji w aspekcie sprzedaży”.
Udział członków Koła w V Międzynarodowej Konferencji Studenckiej pt. „Produkt markowy w turystyce”  WSETiNS w Myślenicach – 25.05.2013 r.
Członkowie Koła wygłosili następujące referaty:
– „Porównianie ofert turystycznych miast Tarnobrzega i Sandomierza”,
– „Śladami Ojca Mateusza – szlak tematyczny Sandomierza atrakcją dla turystów.
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Finanse publiczne w Polsce – teoria
i praktyka”  WSH w Radomiu – 10.07.2013 r.
– „Wpływ środków unijnych na rozwój społeczno – gospodarczy państwa”.
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Fundusze i instrumenty finansowe szansą na rozwój”  WSH w Radomiu – 30.09.2013 r.
– „Wpływ programów Unii Europejskiej na rozwój polskiej przedsiębiorczości.”

 

Rok akademicki 2011/2012
Organizacja i aktywny udział członków Koła w III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Przyroda, Technika, Człowiek” – 19.04.2012 r.
Program III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych był realizowany w czterech sekcjach (Człowiek wobec wyzwań współczesnego świata, Miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, Edukacja, Kultura, Zdrowie oraz Psychologiczno-pedagogiczne aspekty życia człowieka). Udział w kolejnej cyklicznie organizowanej konferencji pozwolił młodym naukowcom zaprezentować wyniki swoich badań oraz rozwinąć współpracę pomiędzy uczestnikami. Na Sesję przybyło ok. 120 uczestników z różnych ośrodków akademickich z kraju, a także z zagranicy.
Członkowie Koła wygłosili następujące referaty:
– „Rola marketingu we współczesnej firmie”,
– „Zachowania konsumenta na rynku”,
– „Partnerstwo w łańcuchach dostaw”.
Prace i referaty przygotowane przez studentów będą opublikowane w recenzowanej publikacji.
Udział członków Koła w I Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Zgromadzenia publiczne: aspekt administracyjnoprawny i społeczny”. Konferencja odbyła się 25.04.2012 r. w Rzeszowie i została zorganizowana przez Podkarpacki Sejmik Studencki oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego celem propagowania wśród studentów wiedzy na temat zgromadzeń publicznych, ich aspektów administracyjno-prawnych oraz społecznych.
Udział członków Koła w otwartym wykładzie wygłoszonym w naszej Uczelni w dniu 15.05.2012 r. przez prof. dr hab. Józefę Hrynkiewicz pt. „Wartość rodziny i wyzwania stojące przed rodziną u progu współczesności” .
Udział członków Koła w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach, konkursach, których celem było poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Studenci najczęściej uczestniczyli w certyfikowanych szkoleniach: „Innowacyjne metody pozyskiwania klientów z wykorzystaniem internetu” (29 listopada 2011 r.); „Standardy jakości ISO 9001 jako narzędzie innowacyjności organizacji” (25 czerwca 2012 r.). Dużym zainteresowaniem wśród członków Koła cieszyły się warsztaty organizowane w ramach zadania nr 3 projektu pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” oraz projekt SPIN PROMOTOR organizowany przez Uniwersytet Rzeszowski, a także seminarium pt. „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ” – (23 listopada 2011r.).
Członkowie Koła poza działalnością naukową promują Uczelnię i propagują zdrowy styl życia poprzez uczestnictwo i rywalizację w zawodach sportowych zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym:

1

 

Koło Naukowe „Młodych Przedsiębiorców” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostało założone 20 marca 2003 roku. Swoimi działaniami wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez propagowanie idei przedsiębiorczości oraz wspomaganie młodych ludzi w dążeniu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.  Chcemy, aby młodzi ludzie uwierzyli, że mogą odnieść sukces w życiu i nie bali się realizowania swoich pomysłów.

Interdyscyplinarny charakter Koła Naukowego „Młodych Przedsiębiorców” polega na zrzeszaniu studentów wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków naszej Uczelni.

Celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie wiedzy, a także zdobywanie praktycznego doświadczenia w różnych branżach i gałęziach gospodarki, przy współpracy z różnego typu instytucjami i organizacjami, oraz biznesem.

3

Zadania Koła Młodych Przedsiębiorców to:

1)    rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów naszej Uczelni w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania oraz działalności organizacji/instytucji,

2)   prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej,

3)   promowanie Uczelni,

4)   rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania,

5)   rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,

6)   rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Naszego Koła Naukowego,

7)   zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania,

8)   nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką.

4

Cele i zadania realizowane są w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań naukowych i konferencji,
 • wyjazdy na seminaria i konferencje,
 •  prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie referatów i dyskusji,
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, sympozja, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym studenckim ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
 • spotkania i współpracę z organizacjami o podobnych celach oraz rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.

*************************************************************************

Dobry przedsiębiorca powinien być pewny siebie. To cecha niezmiernie ważna już na starcie – osoby świadome własnych możliwości i zalet dążą do realizacji własnych pomysłów, pokonując trudności, a nie uginając się przed nimi. Pewność siebie pozwala prowadzić efektywniejsze rozmowy i negocjacje z konkurencją .

Kolejną istotną cechą jest determinacja. Należy przez to rozumieć pozytywne myślenie o realizowanym pomyśle, powstającym projekcie oraz jego przyszłości. Przedsiębiorca powinien być również odważny – i nie chodzi tu o to, czy boi się ciemności, ale – czy nie boi się podejmować ryzyka. Prowadzenie własnej firmy nierozerwalnie wiąże się z wyborami i koniecznością podejmowania decyzji.

Przez przedsiębiorczość rozumiemy również kreatywność i innowacyjność. Twórcze myślenie umożliwia szybko i elastycznie analizować sytuacje wewnątrz firmy i na zewnątrz. Natomiast kiedy pojawiają się kłopoty – można dzięki niemu znaleźć niespotykane rozwiązanie. Z kolej kreatywność wraz z innowacyjnością to już szansa na stworzenie takiej oferty – której nikt jeszcze nie wymyślił i która może z dużą dozą prawdopodobieństwa stać się hitem.

Z kreatywnością nie należy jednak igrać – nie wskazany jest bowiem zbędny przesadyzmem w tym zakresie? Tutaj na straży pojawia się dobry gust i wyczucie. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, przy jakiej grupie odbiorców może puścić wodze fantazji i wykreować ofertę, a następnie jej reklamę, na wysokim poziomie abstrakcji, wielokolorową i hałaśliwą, a kiedy należy postawić na stonowane barwy i dźwięki.

Nawet Przedsiębiorcom należy się chwila luzuu 🙂

Rok akademicki 2017/2018

16 i 29.01.2018 r.
Udział w warsztatach pt.: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

16.02.2018r.
Udział w warsztatach pt.: Doradztwo zawodowe,

16.02.2018r.
Udział w warsztatach pt.: Animacja czasu wolnego dla osób starszych.

Rok akademicki 2016/2017

15.11.2016
wygłoszenie referatów podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu:
1. Dziecko w świecie współczesnych technologii – tabletowe dzieci – publikacja pokonferencyjna.
2. Spojrzenie na Trzeci Świat. Problem głodu, ubóstwa, higieny i niedostatku edukacji – publikacja pokonferencyjna.
3. Aspiracje zawodowo – edukacyjne studentów PWSZ w Tarnobrzegu.
4. Wiedza finansowa studentów PWSZ w Tarnobrzegu.

Rok akademicki 2015/2016

10.03.2016
Wygłoszenie 3 referatów podczas IV Łódzkiej Konferencji Logistycznej, zorganizowanej  na Uniwersytecie Łódzkim i publikacja pokonferencyjna:

 1. „Polityka transportu towarów niebezpiecznych na przykładzie firmy K-EX”
 2. „Nowoczesne rozwiązania logistyczne w pracy sądów”
 3. „Zagrożenia bezpieczeństwa związane z przewozem materiałów niebezpiecznych za pośrednictwem środków transportu samochodowego”

22.04.2016
Wygłoszenie 7 referatów podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju jednostki” zorganizowanej w PWSZ w Sanoku i publikacja pokonferencyjna:

 1. Eurosieroctwo – problem współczesnych rodzin. Skutki migracji zarobkowej.
 2. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzowania dzieci i młodzieży.
 3. Portale społecznościowe kontra rzeczywistość.
 4. E-sport i jego wpływ na rozwój społeczny człowieka.
 5. Tabletowe dzieci – wpływ technologii na rozwój najmłodszych.
 6. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania sukcesu zawodowego jednostki.
 7. Wpływ poczucia własnej wartości młodego człowieka na podejmowanie przez niego decyzje, wybory życiowe.

Publikacja pokonferencyjna IV Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, zorganizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

 1. „Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – uwarunkowania działalności innowacyjnej”.

20.05.2016
Wygłoszenie 4 referatów podczas VIII Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, zorganizowanej 20.05.2016 r. przez WSIiZ w Kielnarowej i publikacja pokonferencyjna:

 1. Rola social media w życiu współczesnego człowieka.
 2. Rozwój dokumentacji księgowej.
 3. Analiza działań marketingowych na przykładzie firmy The Coca Cola Company.
 4. Pracoholizm – przejaw patologii w środowisku pracy. Słów kilka o homo faber.

Publikacja pokonferencyjna w monografii Konferencji Naukowej „Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce” zorganizowanej w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie:

 1. Wybrane regulacje prawne a system zarządzania.

Rok akademicki 2014/2015

27.10.2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Rynek pracy – uwarunkowania ekonomiczne,  prawne i społeczne”, PWSZ w Tarnobrzegu.

10.03.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej w Stalowej Woli.

Publikacja trzech referatów [w:] ks. prof. dr hab. Jan Zimny, Współczesne zagrożenia rzeczywistość czy fikcja, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015.

 24.03.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Katolickiej w Stalowej Woli.

Publikacja jednego referatu [w:] ks. prof. dr hab. Jan Zimny, Współczesne zagrożenia rzeczywistość czy fikcja, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015.

17.04.2015

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności  państw członkowskich unii europejskiej”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Referaty w publikacji:

 1. Korzyści współdziałania uczelni wyższych z otoczeniem biznesowym.
 2. Controling finansowy – nowoczesne narzędzie skutecznego zarządzania.
 3. Zarządzanie portfelem kredytowym banku komercyjnego w polskim sektorze bankowym.
 4. Wybrane aspekty odpowiedzialności głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Wybrane aspekty ochrony konsumenta w związku z produktem niebezpiecznym.
 6. Zdrowe finanse publiczne.
 7. Analiza finansowa jako źródło oceny kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa i jej rola w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 8. Ocena sytuacji finansowej i administrowanie przedsiębiorstwem na przykładzie PKN ORLEN S.A.
 9. Analiza budżetu gminy Samborzec w latach 2009-2013.

 

9.05.2015

Konferencja Naukowa: ”Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR II, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Publikacja 6 referatów w: Zeszycie Naukowym 14/2015 pt.: „Gospodarka Regionalna i Turystyka, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu II”, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Staropolska Szkoła Wyższa  w Kielcach.

21.05.2015

VII edycja Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Nauka i pasja kluczem do sukcesu, Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Referat w publikacji: Rola CRS w działaniach rynkowych firm na przykładzie firmy McDonald.

 

29.05.2015 r.

Wspólnie członkowie w/w organizacji czynnie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Nowe Media. Technologia – Kultura – Sztuka, wygłaszając 4 referaty:

 1. Czy e – learning jest potrzebny? Opinie studentów PWSZ w Tarnobrzegu,
 2. Wiarygodność środków masowego przekazu,
 3. Log in to life – niebezpieczeństwa wynikające z nadużywania środków masowego przekazu,
 4. Oczarowani Facebookiem. Charakterystyka zjawiska. Poglądy studentów PWSZ w Tarnobrzegu.

9‐10.06.2015

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współdziałanie szansą czy koniecznością dla rozwoju organizacji”, Wyższa Szkołą Menedżerska w Warszawie.

Referat w publikacji: Kooperacja zewnętrzna – warunkiem rozwoju i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw.

Ponadto członkowie Koła brali udział w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu:

 • Asertywność i Komunikacja – 16.12.2014 r.
 • Autoprezentacja – 02.12.2014 r.

  Rok 2013/2014

 10.04.2014

V Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych. Wyzwania XXI wieku – Człowiek, kultura, nauka, postęp”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Publikacja trzech referatów:

 1. „Korupcja osób publicznych”,
 2. „Przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych”,
 3. „Kierowanie, przywództwo i komunikacja jako narzędzie zarządzania w świetle wyzwań współczesnych przemian”.

Ponadto członkowie Koła brali udział w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu:

 • Czy nadaję się na przedsiębiorcę? – 13.05.2014 r.
 • Szkolenie odnośnie założenia własnej działalności gospodarczej – marzec 2014 r.
 • Moje mocne i słabe strony – 19.03.2014 r.
 • Komunikacja interpersonalna – 15.04.2014 r.

Rok 2012

 19 kwietnia 2012 r. – udział w III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Przyroda, Technika, Człowiek”, zorganizowanej przez Naszą Uczelnię.
Uczestnicy i referaty:
– „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnobrzegu jako instytucja wspierająca przedsiębiorczość”.
– „Motywacyjna funkcja wynagrodzeń”.
– „Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – na przykładzie regionu podkarpackiego ”.
– Budowanie ścieżki kariery pracowników”.
– „Proces doboru pracowników w przedsiębiorstwie”.
29 maj 2012 r. – udział w IV Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
Uczestnicy i referaty:
– „Szkolenia jako czynnik sukcesu organizacji”.
– „Negocjacje skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów”.
– „Analiza systemu oceny okresowej pracowników ”.

Rok 2011

10-12 lutego 2011r. – uczestnictwo w Obozie Naukowym w Zakopane -Murzasichle. Celem obozu było przeprowadzenie badania ankietowego pt. „Kierunki rozwoju turystyki w powiecie tarnobrzeskim na podstawie analizy oczekiwań potencjalnych turystów z Zakopanego”.

7 kwietnia 2011 r. – aktywny udział członków Naszego Koła w II Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Społeczeństwo, Edukacja, Środowisko”, zorganizowanej przez Uczelnię.
Studenci przygotowali i przedstawili na Sesji następujące referaty:
– „Kierunki rozwoju turystyki w powiecie tarnobrzeskim na postawie analizy oczekiwań potencjalnych turystów z Zakopanego”.
– „Uwarunkowania i kierunki rozwoju Zalewu Machowskiego na podstawie analizy oczekiwań turystów”.
– „Ocena czynników wytwórczych na przykładzie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN”.
– „Kultura organizacyjna a efektywność przedsiębiorstwa”.
– „Mity przedsiębiorcy w społeczności studenckiej”.
– „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa na przykładzie Danone”.
– „Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstw rekreacyjno-turystycznych”.
– „Zmiany w organizacji zarządzania w przedsiębiorstwach”.
– „Uwarunkowania sukcesów małych i średnich przedsiębiorstw”.


Zaproszenie_2018 Program ramowy_2018 wytyczne_dla_autorów_2016 wzór_oświadczenia_autora_autorów formularz 2018

KONKURS

**********************************************

Rejs Niepodległości

 

Weź udział w naszym konkursie i popłyń dookoła Świata na Darze Młodzieży!

****************************************************

KONFERENCJE NAUKOWE

2018 ROK

 

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt.: „Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku”
PWSZ w nowym Sączu, 05 – 07.12.2018 r.
Zaproszenie
Program ramowy
wytyczne_dla_autorów
wzór_oświadczenia_autora
formularz

XVII  Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych pt.: Kierunki badawczo – rozwojowe młodych
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, 10.09.2018 r.

VI Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych „Człowiek, zdrowie, rodzina – wychowanie, opieka, wsparcie”
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Rzeszów, 01.06.2018 r.
komunikat o konferencji

VII  Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.: Regionalne determinanty małych i średnich przedsiębiorstw
PWSZ Tarnów, 14.05.2018 r.
Zaproszenie
Informacja dla autorów referatów
Karta zgłoszeniowa
Opłata konferencyjna

IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.:  Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca
PWSZ Krosno, 25.04.2018 r.
komunikat_1

II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła  Zawodowa w Opolu, 17 kwietnia 2018 roku
Ważne informacje (wzór streszczenia, opłaty i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej:  http://e-event24.pl/II-SKN/

III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt.: Podróżowanie i sposób na życie
PPWSZ Nowy Targ, 13.04.2018 r.
komunikat_turystyka

II Ogólnopolska Konferencja Młodych Medyków
PWSZ Legnica, 13.04.2018 r.

 

Regulamin II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Medyków

 


W roku akademickim 2015/2016 studenci III roku studiów kierunek Zarządzanie nie realizują praktyk zawodowych.

 

 

 

 


 


rek


 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

1) Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Państwowym Gimnazjum Polskim w Dougarpils. Przedmiotem umowy jest:

a)      organizacja wspólnych seminariów, konferencji,

b)     wymiana w zakresie metodyki nauczania oraz kształcenia kadry naukowej
i dydaktycznej,

c)      wymiana pracowników dydaktycznych,

d)     wymiana studentów i uczniów.

2) Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne. Przedmiotem umowy jest:

a)      organizacja wspólnych seminariów, konferencji,

b)      wymiana w zakresie metodyki nauczania oraz kształcenia kadry naukowej
i dydaktycznej,

c)      wymiana pracowników dydaktycznych,

d)     wymiana studentów i uczniów.

 


PED SPEC

REJESTRUJ

Studia na kierunku Pedagogika specjalna są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Grupa przedmiotów podstawowych

Filozofia, Socjologia, Psychologia ogólna, Psychologia rozwoju, Pojęcia i systemy pedagogiczne, Historia myśli pedagogicznej, Teoria wychowania, Dydaktyka, Biomedyczne podstawy rozwoju

Grupa przedmiotów kierunkowych

Neurofizjologia z patologią układu nerwowego, Psychologia kliniczna, Dydaktyka specjalna, Pedagogika specjalna, Diagnostyka w pedagogice specjalnej, Metody badań pedagogicznych, Orzecznictwo i poradnictwo rodzinne, Współczesne koncepcje rodziny i jej wsparcia, Podstawy integracji edukacyjnej, Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i wparcia społecznego

Przedmioty specjalności głównej – oligofrenopedagogika

Metodyka wychowania przedszkolnego, Edukacja zdrowotna, Emisja głosu, Psychologia wychowawcza, Metodyka kształcenia zintegrowanego, Psychologia osób z upośledzeniem umysłowym, Metodyka wychowania dzieci z upośledzeniem umysłowym w wieku przedszkolnym, Pedagogika społeczna, Metodyka wychowania dzieci z upośledzeniem umysłowym w internacie, Wczesna rehabilitacja dziecka z upośledzeniem umysłowym, Metodyka kształcenia dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym w I etapie edukacji, Seminarium dyplomowe, Metodyka nauczania uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w II i III etapie edukacji, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Teoria i praktyka integracji społecznej osób z upośledzeniem umysłowym, Metodyka wychowania osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Kierowanie własnym rozwojem, Logopedia, Rehabilitacja osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacja osób z wieloraką niepełnosprawnością, Metody terapii

Przedmioty specjalności głównej – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Psychologia kliniczna dziecka z elementami psychopatologii, Edukacja zdrowotna, Emisja głosu, Metody wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka, Psychologia rozwoju małego dziecka, Metodyka wychowania przedszkolnego, Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Wieloprofilowa diagnoza wczesnego rozwoju dziecka, Kierowanie własnym rozwojem, Pedagogika społeczna, Projektowanie indywidualnych programów terapii, Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym słuchem, Seminarium dyplomowe, Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych, Wczesne wspomaganie rozwoju umysłowego małego dziecka, Wychowanie dzieci niepełnosprawnych w rodzinie, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy, Prawne podstawy organizacji wczesnego wspomagania oraz pracy z rodziną, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Specjalność dodatkowa Terapia pedagogiczna

Problemy wychowawcze współczesnej szkoły, Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, Diagnoza dziecka i środowiska wychowawczego, Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się, Praca z dzieckiem sprawiających trudności wychowawcze, Wspomaganie rodziny dysfunkcyjnej, Wspomaganie procesów poznawczych i przystosowania dzieci i młodzieży, Teatroterapia i terapia przez ruch, Terapia zajęciowa

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Pedagogika specjalna odbywają praktyki w:

 • przedszkolach
 • szkołach podstawowych
 • szkołach specjalnych
 • poradniach psychologiczno –pedagogicznych
 • ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach aktywności zawodowej
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju
 • oraz innych placówkach podejmujących działania na rzecz edukacji, opieki i wychowania

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna posiada przygotowanie do podjęcia pracy w specjalnych i integracyjnych placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji i organizacjach społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Pedagogika specjalna

w zakresie wiedzy będzie znał m.in.:

terminologię z zakresu studiowanej podstawowej dyscypliny oraz nauk pokrewnych
metody, techniki i wybrane narzędzia pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz je modelować
sposoby diagnozowania specyficznych i specjalnych trudności oraz organizowania procesu terapeutycznego i rehabilitacyjnego
zasady i sposoby organizowania procesu edukacyjnego i opiekuńczego w odniesieniu do konkretnych grup o specjalnych i specyficznych problemach

w zakresie umiejętności będzie potrafił m.in.:

posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą rozwoju i funkcjonowania człowieka oraz etiologii niepełnosprawności
rozpoznawać problemy edukacyjne i w zakresie społecznego funkcjonowania oraz organizować działania rehabilitacyjne i terapeutyczne z użyciem odpowiednich metod i środków
opracowywać i realizować indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wspierania rodzin i współpracy z rodzicami
koordynować działania specjalistów w ramach zespołu wczesnego wspomagania dziecka

w zakresie kompetencji społecznych będzie m. in:

gotowy do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, a po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji: pedagoga specjalnego – terapeuty, doradcy
odpowiedzialnie projektował i wykonywał zadania zawodowe
samodzielnie i krytycznie uzupełniał wiedzę i doskonalił umiejętności zawodowe

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra mająca dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne z wielu ośrodków oraz nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, reedukatorzy, rehabilitanci – praktycy z zakresu pedagogiki specjalnej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Zajęcia w godzinach popołudniowych
Studia dla osób w każdym wieku
Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych


sp_ulotka_2015

sp_online_2015

Bieżące informacje

UWAGA! Nabór kandydatów na studia podyplomowe: Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera trwa do 26.02.2016. 

Planowane rozpoczęcie zajęć na studiach podyplomowych: Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera marzec 2016.

Zostały uruchomione następujące kierunki:

1.Logopedia
2.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
3.Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera

Oferta Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia I lub/ i II stopnia.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

Propozycja kierowana jest do nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi  i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Celem studiów jest zdo­bycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakre­sie oligofrenopedagogiki.

Resocjalizacja

Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów nauczycielskich, a tak-że absolwentów innych kierunków posiadających przygotowanie pedago­giczne chcących poszerzyć swoje kwalifikacje do pracy w placówkach opie­kuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Terapia pedagogiczna

Propozycja kierowana jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wie­dzę i zdobyć nowe umiejętności.

Doradztwo zawodowe

Proponowane studia stanowią interesującą ofertę dla:

1)  osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, rynku pracy, otoczenia biznesu oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalnym świadczeniem usług wspierających procesy planowania kariery zawodowej. Studia trwają dwa semestry i są realizowane  w systemie niestacjonarnym.

2)  nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalnym świad­czeniem usług wspierających procesy planowania kariery zawodowej. Stu­dia trwają trzy semestry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Bezpieczeństwo publiczne

Propozycja kierowana do wszystkich zainteresowanych działaniami eduka­cyjnymi, profilaktycznymi i prewencyjnymi w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dbałość o bezpieczeństwo publiczne to nie tylko zadanie dla policji czy innych służb, ale potencjalny cel dla organiza­cji i stowarzyszeń, które w społecznościach lokalnych mogą podejmować działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zarządzanie przyszłością

Interesująca oferta dla wszystkich zainteresowanych różnorodnymi aspek­tami myślenia strategicznego i nowoczesną refleksją nad zarządzaniem, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zarządzanie na wszystkich jego szczeblach we wszelkich organizacjach. Studia trwają dwa semestry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Animacja społeczno – kulturowa

Proponowane studia stanowią interesującą ofertę dla osób otwartych na aktywność społeczna, chętnych do inicjowania i realizowania zadań w społecznościach lokalnych, działań animacyjnych w zakresie kultury, samorządności, edukacji i pomocy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli animatora społeczno–kulturalnego , pobudzającego aktywność uruchamiającego związki międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne w przestrzeni publicznej.

Studia kwalifikacyjne z pedagogiki

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć  w szkołach i placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych, z tym, że absolwenci studiów I stopnia mają przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach  i szkołach podstawowych.

Praca z osobami starszymi

Studia kierowane są pedagogów i nauczycieli, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami starszymi lub planującymi podjąć taką pracę, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, opiekunów osób starszych, pielęgniarek opieki środowiskowej i długoterminowej, a także animatorów czasu wolnego  i samorządowców zajmujących się problematyką organizacji wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Asystentura rodziny

Adresatami studiów są pedagodzy, psychologowie i socjologowie, osoby z przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciele), przedstawiciele organizacji realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie, pracownicy samorządowi oraz wszyscy ci, którzy, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę o sposobach wspierania rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w kryzysie. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, zwłaszcza kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, psychologia.

Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Studia kierowane są do pedagogów, psychologów, socjologów, osób z przygotowaniem pedagogicznym (nauczycieli), pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub planującymi podjąć taką pracę, pracowników szeroko rozumianej pomocy społecznej, pielęgniarek, a także samorządowców zajmujących się problematyką organizacji wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w środowisku lokalnym. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z Zespołem Aspergera

Studia adresowane są do czynnych nauczycieli i absolwentów studiów  wyższych pedagogicznych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

Biblioterapia

Na studia podyplomowe z zakresu Biblioterapii zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, opiekunów osób starszych oraz inne osoby gotowe poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Nauczyciel domowy

Studia kierowane są nauczycieli i pedagogów pragnących rozpocząć prywatną działalność edukacyjną, posiadających przygotowanie do nauczania przedmiotu/przedmiotów i/lub prowadzenia działalności pedagogicznej, w tym wspierającej ucznia w jego rozwoju.

Psychoonkologia

Studia kierowane są do personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów), psychologów, pedagogów i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (np. nauczycieli), osób duchownych, opiekunów osób starszych, pracowników hospicjów oraz osób pracujących z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami (ukończone studia I lub II stopnia). Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Mediacje i negocjacje

Umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji są niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu takich zawodów jak: kadra zarządzająca, działacze związkowi, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy banków i działów windykacyjnych, pracownicy oświaty, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni i pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej. Oferta kierowana jest do wymienionych grup oraz wszystkich tych, którzy chcą posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji i negocjacji. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Zarządzanie oświatą

Oferta skierowana jest pracowników administracji oświatowej, pracowników samorządu terytorialnego, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób planujących zajmować wymienione wyżej stanowiska. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole i innej placówce oświatowej, zgodnie  z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek oświatowych (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z póź. zm.). Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Praca z rodziną z problemem przemocy

Studia kierowane są pracowników socjalnych, policjantów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, przedstawicieli organizacji realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie, pracowników samorządowych, oraz wszystkich tych, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie. Warunkiem podjęcia studiów są ukończone studia wyższe.

Logopedia

Studia kierowane są do pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, psychologów, filologów z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik badania foniatrycznego lub logopedycznego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Oferta Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia I lub/ i II stopnia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi stanowią interesującą ofertę dla kierujących różnymi instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, a także dla osób, które realizują własną działalność gospodarczą oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zarządzanie jakością

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością, to atrakcyjna oferta studiów kierowana wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi zagadnieniami kształtowania jakości oraz systemowym podejściem do zarządzania jakością w organizacji, a także dla osób, które zamierzają uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w tym zakresie. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Organizacja i zarządzanie  w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego kierowane są do pracowników administracji publicznej przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Zarządzanie w turystyce

Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie turystyką kierowane są do pracowników, przedsiębiorców i menedżerów pracujących w sektorze turystycznym, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, przydatnej do realizacji zadań menedżerskich w organizacjach turystycznych, hotelarstwie, gastronomii i agroturystyce.

Zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie w administracji publicznej stanowią atrakcyjną ofertę dla pracowników administracji publicznej na różnych szczeblach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, szczególnie pracowników średniego i wyższego szczebla zaradzania. Studia mogą być też adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych kierowane są do wszystkich osób, które planują zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych czy innych instytucjach uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Studia podyplomowe z zakresu finanse i rachunkowość przedsiębiorstw to oferta dla słuchaczy, którzy mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com