Serwis

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o uzupełnienie poniższego formularza

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Kierunek studiów (wymagane)

Szkolenie (wymagane)

Adres e-mail do kontaktu (wymagane)


W przygotowaniu …


 

Komunikat o uruchomieniu
ogólnouczelnianych zajęć fakultatywnych
w roku akademickim 2015/2016

 

 

 


                                                                                                                                                                          
Kontakt: sknbw@interia.pl
25

„Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostało założone 2 kwietnia 2014 r. przez studentów I roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako swój cel postawiło poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, wspieranie wszelkich działań z nim związanych, inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym oraz dziedzinach pokrewnych. Koło podjęło swoją pracę, gdyż każdy z członków jest świadomy i przekonany, że poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nigdy się nie kończy i mamy z nim do czynienia w każdej dziedzinie życia codziennego. Pragnie również poprzez swoją działalność poszerzać horyzonty studentów. Chcemy aby każdy człowiek czuł się bezpiecznie i mógł się realizować w swoich dążeniach. Wszystkie te postanowienia i cele pragniemy osiągać m.in. poprzez prowadzenia własnych badań, udział w konferencjach naukowych i sympozjach, współpracę z różnymi instytucjami związanymi z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem (Komendy Policji, Straże Pożarne i wiele innych) w celu wymiany własnych doświadczeń oraz pomysłów. Członkowie koła realizują się także w pracach na rzecz innych kół. Pragniemy dzielić się efektami pracy i swoim doświadczeniem. Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Rok akademicki 2017/2018

24 – 26.06.2018 r.
Udział członka Koła w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej NATCON pt.: Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, i publikacja pokonferencyjna:
– Działania grupy specjalistycznej Straży Pożarnej, grupa wodno – nurkowa.

11.05.2018 r.
wyjazd badawczy do Bazy Nurkowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, zapoznanie się ze specyfiką służby strażaków płetwonurków – SGRWN Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.
08.02.2018 r.
udział w warsztatach z łączności bezprzewodowej oraz w pokazie sprzętu (nawiązywanie łączności, przejście na częstotliwość awaryjną, nadanie meldunku), PWSZ Tarnobrzeg.

 24.01.2018 r.
udział w dyskusji otwartej na temat profilowania sprawców, po projekcji filmu pt.: Seryjni Mordercy, PWSZ Tarnobrzeg.

Rok akademicki 2016/2017
16-17.12.2016
Szkolenie strzeleckie członków koła na Strzelnicy LOK w Tarnobrzegu
 
10.06.2016
Udział członków Koła w Dniach Otwartych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
20.05.2016
Udział w VIII Konferencji Naukowej „Nauka i Pasja Kluczem do Sukcesu” i wygłoszenie referatu:

„Rola Policji i Straży Granicznej w przeciwdziałaniu terroryzmowi.”
06.05.2016
Udział członków koła w Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo Unii Europejskiej, zorganizowanej przez uniwersytet Opolski i wygłoszenie referatu, publikacja pokonferencyjna

„Zarządzanie kryzysowe a funkcjonowanie Straży Granicznej.”
 Rok akademicki 2015/2016
16.05.2016
Turniej strzelecki
WP_20160516_10_32_41_Pro WP_20160516_11_25_54_Pro WP_20160516_12_14_02_Pro WP_20160516_11_18_23_Pro
28.04.2016
Wizyta na strzelnicy sportowej w Stalowej Woli
 WP_20160428_10_12_24_Pro
01.12.2015
Pokaz militariów
WP_20151201_12_28_08_Pro WP_20151201_12_33_18_Pro
 Rok akademicki 2014/2015
 01.06.2015
Udział w Happeningu Profilaktycznym zorganizowanym przez MKP w Tarnobrzegu.
WP_20150601_13_47_18_Pro WP_20150601_13_50_15_Pro WP_20150601_14_51_07_Pro
 21.05.2015
Udział członków Koła w VII Studenckiej Konferencji „Nauka i Pasja Kluczem do Sukcesu” – WSIiZ Rzeszów.
Wygłoszone referaty i publikacja:
1. „Państwo Islamskie jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego.”
2. „Ataki Spoofing ASP.”
3. „Ochrona prawna kobiet w ciąży.”
18.05.2015
Zorganizowanie na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu Turnieju Strzelectwa dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
.
17.04.2015
Podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.  „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw w Unii Europejskiej zorganizowanej w naszej Uczelni, członkowie koła zaprezentowali 8 referatów:
1. „
Procedura niebieskiej karty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”
2. „Droga Polski od Układu Warszawskiego do NATO.”
3. „Pojęcie i sposoby zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej.”
4. „Rola i zadania CBŚ w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.”

5. „Formy i zakres przeciwdziałania cyberprzestępczości.”
6. „Stosunek prawa polskiego i bezpieczeństwa do osób bezpaństwowych.”
7. „Pościgi transgraniczne.”
8. „Bezpieczeństwo narodowe RP a zagrożenie ze strony wojny hybrydowej.
13.01.2015
Udział w III Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach i wygłoszenie 1 referatu:
„Zagrożenia ze strony uchodźców.
12 i 19.12.2014
U
dział członków koła w kursie topograficznym.

h004
21.11.2014
Udział w Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i systemowe” i wygłoszenie 4 referatów:
Paulina Dobrowolska, Żaneta Maciejewska: Straż Graniczna a zarządzanie kryzysowe,

Barbara Ślusarz, Adrian Bolko, Żaneta Maciejewska: Socjotechniki wykorzystywane w pracy operacyjnej detektywa,
„Polska a europejski system ochrony praw człowieka.”
„Policja a jej działalność.
 Rok akademicki 2013/2014
W ramach działalności zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem, strukturą oraz wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Miejskiej Komendy Policji, z którą udało nam się nawiązać współpracę. W części teoretycznej naszej działalności zapoznaliśmy się z działalnością EMSY, zasadami wojennymi głoszonymi przez chińskiego filozofa Sun Tsu oraz historią GROM-u. Uczestniczyliśmy w akcji społecznej „Głos Profilaktyki” organizowanej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu oraz w pokazie grupy rekonstrukcyjnej podczas Militariady w Nowej Dębie.
15.06.2014
Grupa członków naszego koła udała się do Nowej Dęby na Militariadę. Kwestie związane z wojskiem mieszczą się w ramach naszych zainteresowań, dlatego wydarzenie to było dla nas ciekawym doświadczeniem. Zapoznaliśmy się ze sprzętem wojskowym, zobaczyliśmy pojazdy pancerne. Największe wrażenie wywarła na nas rekonstrukcja Bitwy Pancernej pod Studziankami.
1 3
14.06.2014
Nasza aktywność została doceniona, nawiązaliśmy współpracę z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu przy organizacji wydarzenia „Głos profilaktyki”, które miało miejsce 14 czerwca 2014 roku na Placu Surowieckiego w Tarnobrzegu. Akcja ta skierowana była głównie do młodych ludzi i miała na celu promowanie profilaktyki uzależnień.
14.06.2014
Wyjście do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
27.05.2014
– Projekcja filmu pt.: „The Art of War Sun Tsu”. i dyskusja naukowa.
Tym razem mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych informacji dotyczących sztuki wojny, zasad wojny na podstawie tez chińskiego filozofa Sun Tsu.
– Projekcja filmu dotyczącego jednej z najlepszych Jednostek Wojskowych na świecie a mianowicie GROM-u im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Należy dodać, że jest to formacja powstała w Polsce, owocnie i prężnie działająca od lat 90 – tych na terenie naszego kraju i poza jego granicami.
13.05.2014
Wyjście do Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Podczas wizyty członkowie koła pod przewodnictwem aspiranta sztabowego Andrzeja Barnasia z Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii zapoznali się z historią formacji jaką jest Policja. Spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i wszelkimi chęciami do współpracy.
25.04.2014
Spotkanie w ramach koła dotyczące informacji na temat EMSY (European Maritime Safety Agency –  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego).
11.04.2014
Spotkanie z Ryszardem Kędzierskim na temat funkcjonowania firm ochroniarskich.
1  

 

Instrukcje praktyk zawodowych dla kierunku Turystyka i rekreacja

 

Forma studiówRok studiówRok akademickiPobierz plik
StacjonarneII2015/2016PDF

Skierowanie na praktykę – II rok

Druk podania o zwolnienie z praktyk zawodowych w roku akademickim 2015/2016

Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2015/2016

 

Programy praktyk

 

Nazwa programu praktykiPobierz plik
Program praktyk zrealizowany w obiektach bazy noclegowej ( z rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną)PDF
Program praktyk realizowany w obiektach bazy noclegowejPDF
Program praktyk realizowany w obiektach rekreacyjnychPDF
Program praktyk realizowany w obiektach turystycznych i rekreacyjnychPDF


POL SPOŁ

REJESTRUJ

Studia na kierunku Polityka społeczna są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Moduł treści podstawowych

Wprowadzenie do socjologii, Podstawy ekonomii, Podstawy prawa, Zarządzanie, Logika, Wprowadzenie do polityki społecznej, Instytucje europejskie, Administracja publiczna, Psychologia społeczna, Metody i techniki badań w naukach społecznych

Moduł treści kierunkowych

Demografia, Zabezpieczenie społeczne, Służby społeczne i praca socjalna, Polityka społeczna wobec rodziny, Polityka rynku pracy, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Prawo pracy, Finanse publiczne, Nauka o państwie i polityce, Filozofia, Historia myśli społecznej, Socjologia problemów społecznych, Elementy statystyki, Procesy demograficzne w Europie, Trening kompetencji społecznych, Prawa człowieka, System pomocy społecznej, Zarządzanie projektami, Ekonomia społeczna, Współczesne społeczeństwo polskie, Retoryka i negocjacje, Fundusze unijne, Etyka społeczna, Przedmiot monograficzny, Seminarium dyplomowe

Moduł specjalnościowy: Ubezpieczenia

Teoria ubezpieczeń, System ubezpieczeń społecznych, Prawo cywilne, Ubezpieczenia społeczne w państwach UE, Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia na życie, System ubezpieczeń zdrowotnych, Marketing usług ubezpieczeniowych, Techniki sprzedaży ubezpieczeń

Moduł specjalnościowy: Rynek pracy

Instrumenty rynku pracy, Metody rekrutacji i selekcji kadr, Systemy wynagrodzeń, Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Zarządzanie personelem, Dokumentacja pracownicza, Międzynarodowy rynek pracy, Kreowanie postaw przedsiębiorczych

Moduł specjalnościowy: Polityka rodzinna

Socjologia rodziny, Kwestie społeczne w życiu rodziny, Mediacje w rodzinie, Prawo cywilne i rodzinne, Finansowanie polityki rodzinnej, Równouprawnienie i dyskryminacja, Polityka rodzinna w krajach europejskich, Finanse gospodarstwa domowego, Doradztwo rodzinne

Moduł przedmiotów do wyboru

Historia myśli socjologicznej, Antropologia kulturowa, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, Podstawy działalności gospodarczej, Komunikacja interpersonalna, Socjologia komunikacji społecznej, Socjologia marketingu i konsumpcji, Socjologia społeczności lokalnych, Małe struktury społeczne, Wielkie struktury społeczne, Współczesne teorie socjologiczne, Metody statystyczne w socjologii, Wychowanie dziecka niepełnosprawnego

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Polityka społeczna odbywają praktyki w:

ośrodkach pomocy społecznej
domach dziecka
ośrodkach pomocy rodzinie
oraz innych placówkach zajmujących się lokalną polityką społeczną i systemami zabezpieczenia społecznego

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia, w zależności od wybranej specjalności, przygotowują specjalistów:

znających zasady funkcjonowania ubezpieczeń i mogących pracować w instytucjach ubezpieczeniowych (zarówno publicznych jak i prywatnych)
swobodnie poruszających się po rynku pracy, znających zasady planowania kariery zawodowej, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz aktywizowania zawodowego osób i grup
przygotowanych do pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób, grup społecznych i rodzin.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Polityka społeczna

w zakresie wiedzy będzie znał m.in.:

podstawową terminologię z zakresu ekonomii i zarządzania, nauk politycznych i społecznych, która pozwoli mu na rozpoznanie i analizę zjawiska życia społecznego oraz podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do ich regulacji
zasady organizacji i funkcjonowania instytucji społecznych oraz źródeł, sposobów i możliwości finansowania ich zadań
uwarunkowania podstawowych procesów społecznych i gospodarczych współczesnego społeczeństwa
zasady prawidłowego konstruowania projektów społecznych i wniosków o dofinansowanie tych projektów ze środków unijnych, a także ogólne zasady pozyskiwania i wydatkowania środków przyznawanych z funduszy Unii Europejskiej

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

formułować i wyrażać własne poglądy o ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych poprawnie dobierając argumentację
porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
projektować oraz realizować projekty badawcze wykorzystujące metody i techniki badawcze stosowane w naukach społecznych
gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące problematyki polityki społecznej
przygotowywać projekty, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wykorzystujących finansowanie ze środków funduszy europejskich wspierających działania z zakresu polityki społecznej

w zakresie kompetencji społecznych będzie umiał m. in.:

pracować w zespole
doskonalić swoje umiejętności i kompetencje
pobudzać własną aktywność w życiu społecznym i zawodowym
odpowiedzialnie postępować w życiu społecznym i zawodowym

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra z dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym, w tym zarówno teoretycy, jak i praktycy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Zajęcia w godzinach popołudniowych
Studia dla osób w każdym wieku
Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych


EURO kopia

REJESTRUJ

Studia na kierunku Europeistyka są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia licencjackie, prowadzone w formie studiów stacjonarnych, po ukończeniu których absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Moduł treści podstawowych

Społeczeństwa i kultury Europy, Nauka o państwie i polityce, Ekonomia, Wstęp do prawa, Podstawy prawa Europejskiego

Moduł treści kierunkowych

Historia społeczna Europy, Systemy polityczne państw europejskich, Integracja gospodarcza Europy, Instytucje i procedury decyzyjne w Unii Europejskiej, Rodzaje polityk wspólnotowych, Polska i jej rola w Europie, Europa i jej rola w świecie, Filozofia, Antropologia filozoficzna, Elementy statystyki, Geografia polityczna i gospodarcza, Wprowadzenie do socjologii, Prawo międzynarodowe publiczne, Metody badań w naukach społecznych, Polityka społeczna i gospodarcza, Procesy demograficzne w Europie, Psychologia społeczna, Trening kompetencji społecznych, System informacyjny Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo w Europie, Zarządzanie projektami, Retoryka i negocjacje, Fundusze Strukturalne UE, Etyka społeczna, Inwentyka, Seminarium dyplomowe

Moduł specjalnościowy: Rozwój lokalny i regionalny

Samorząd terytorialny, Polityka regionalna UE, Społeczna odpowiedzialność biznesu w UE, Instrumenty rozwoju lokalnego, Programowanie rozwoju lokalnego, Marketing terytorialny, Polityka społeczna w UE, Historia myśli społecznej i politycznej, Ekonomia społeczna, Przedmiot monograficzny w języku obcym

Moduł specjalnościowy: Społeczeństwo i kultury Europy

Podstawy tożsamości europejskiej, Problemy społeczeństw europejskich, Społeczne skutki procesów integracyjnych, Systemy medialne w Europie, Mniejszości etniczno-kulturowe Europy, Literatura i sztuka europejska, Prawa człowieka w Europie, Historia myśli społecznej, Historia kultury europejskiej, Przedmiot monograficzny w języku obcym

Moduł specjalnościowy: Prawo i rynek europejski

Europejskie prawo gospodarcze, Ochrona konsumenta i konkurencji w UE, Rachunkowość, Marketing międzynarodowy, Społeczna odpowiedzialność biznesu w UE, Rynki finansowe, Polityka wspierania MiSP w UE, Podstawy przedsiębiorczości, Europejski rynek pracy, Przedmiot monograficzny w języku obcym

Moduł specjalnościowy: Moduł przedmiotów do wyboru

Współczesne społeczeństwo polskie, Socjologia gospodarki, Socjologia polityki, Antropologia kulturowa, Socjologia rodziny, Socjologia społeczności lokalnych, Socjologia moralności, Socjologia marketingu i konsumpcji, Demografia społeczna, Podstawy ekonomii, Małe struktury społeczne, Wielkie struktury społeczne, Globalne problemy społeczne

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci kierunku Europeistyka odbywają praktyki w:

  • urzędach administracji publicznej
  • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej
  • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych
  • mediach
  • placówkach kulturalnych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Europeistyka mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji europejskich, społecznej, politycznej i gospodarczej historii Europy, jej kultury i tradycji, prawa i ekonomii. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie procesów integracji oraz wpływu tych procesów na społeczeństwa europejskie. Studenci poznają prawne i gospodarcze aspekty funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Pozyskują wiedzę przygotowującą do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach o charakterze ekonomicznym, kulturalnym, medialnym, funkcjonujących w obszarze krajowym czy europejskim, a szczególnie współpracujących z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Europeistyka

w zakresie wiedzy będzie znał m.in.:

geograficzne, gospodarcze i społeczno-polityczne uwarunkowania integracji europejskiej
strukturę oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Wspólnot Europejskich
zasady skutecznej komunikacji zarówno za pomocą nowoczesnych narzędzi, jak i w relacjach bezpośrednich, w tym wystąpieniach publicznych
aktualną sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną państw europejskich
metody i narzędzia badawcze, techniki pozyskiwania danych, źródła informacji o rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej
różne rodzaje struktur i instytucji społecznych w wymiarze regionu, jak i w skali europejskiej oraz globalnej

w zakresie umiejętności będzie potrafił m.in.:

projektować oraz realizować projekty badawcze wykorzystujące metody i techniki badawcze stosowane w naukach społecznych
tworzyć podstawowe rodzaje prac pisemnych oraz przygotowywać i realizować wystąpienia ustne
gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące problematyki związanej z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich
przygotowywać projekty, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wykorzystujących finansowanie ze środków funduszy europejskich
posługiwać się przepisami prawa, w tym prawa europejskiego w stopniu podstawowym

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

umiał pracować w zespole
znał sposoby doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji
znał sposoby i techniki rozwiązywania problemów
będzie rozumiał znaczenie własnej aktywności w życiu społecznym i zawodowym
będzie rozumiał znaczenie odpowiedzialności w życiu społecznym i zawodowym

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra z dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UCZELNIA OFERUJE:
Bezpłatne studia stacjonarne
Stypendia: Rektora, Ministra, socjalne i dla osób niepełnosprawnych
Zajęcia w godzinach popołudniowych
Studia dla osób w każdym wieku
Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie
Bezpłatne szkolenia
Naukę następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Możliwość aktywnego uprawiania sportu
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
Przyjazną infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych


Warunki i tryb rekrutacji

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne  w roku akademickim 2015/2016, odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie wyników kwalifikacji w trybie określonym dla każdego kierunku.

Tekst jednolity regulaminu kwalifikacji na studia na rok akademicki 2015/2016

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na kolejne trzy lata określa Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu stosowną uchwałą.

Uchwała nr 23/2014 z dnia 16 maja 2014 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com