BHP

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr 6.2019 w sprawie wprowadzenia Zasad udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisław Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii 

Załącznik do zarządzenia nr 6.2019 Zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania
z pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz postępowania w razie wypadku lub awarii
,

Zarządzenie Nr 7.2019 w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w PWSZ w Tarnobrzegu


INSTRUKCJE I PROCEDURY:

INSTRUKCJA OGÓLNA W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
OSÓB I MIENIA NA UCZELNI
  

Procedury postępowania na wypadek zagrożeń:

Atak terrorystyczny, wandalizm

Ładunek wybuchowy

Podejrzana przesyłka

Pożar

Substancja niebezpieczna

Wypadek pracownika

Wypadek studenta


INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH

Procedury pierwszej pomocy przedmedycznej:

Krwotoki

Masaż serca

Odmrożenia

Oparzenia

Porażenie prądem

Sztuczne oddychanie

Zatrucia chemiczne

Złamania

Zranienia

Zwichnięcia

 

 

 UBERYZACJA USŁUG

Zapraszamy na interesujący wykład otwarty na temat „Uberyzacji usług” – nowy model w biznesie
w dniu 27.02.2019 r. podczas kolejnego Dnia Otwartego w naszej Uczelni.
Więcej informacji w pliku PDF


SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI

W dniu 27.02. 2019 roku odbędzie się spotkanie z pracownikami w sali 2.03, godz. 13:00 – 14:00. 


SPOTKANIE ZE STUDENTAMI I, II, III roku

W dniu 21.02.2019 roku odbędzie się spotkanie z Dziekanem w Auli G o godzinie 17:00.

Obecność obowiązkowa.Ekonomia menedżerska magisterskie TEST

Aby quiz zaliczyć należy udzielić 6 poprawnych odpowiedzi (50%)


12.11.2018 – dzień wolny od pracyPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com