Pedagogika

INSTRUKCJE PRAKTYK DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA

Forma studiówRok studiówSpecjalnośćRok akademickiPobierz plik pdf
stacjonarneI-2018/2019PDF
stacjonarneIIpedagogika opiekuńcza i praca z rodziną2018/2019PDF
stacjonarneIIIpedagogika opiekuńcza i praca z rodziną2018/2019PDF

Skierowanie na praktykę- I, II, III rok

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

Druk podania o zwolnienie z praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbywania praktyk w roku akademickim 2018/2019

Wytyczne do sporządzenia sprawozdania dla studentów zwolnionych z obowiązku odbywania praktyk zawodowych z tytułu wykonywanej pracy zawodowej, stażu, wolontariatu w roku akademickim 2018/2019

 

PROGRAMY PRAKTYK

* W przypadku wątpliwości do którego programu praktyki zaliczyć określoną placówkę, szczegółowych informacji udziela Dział
Kształcenia.

I, II, III rok studia stacjonarne
Specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną

Nazwa programu praktykiPobierz plik
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY PRZY PEDAGOGU SZKOLNYMPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W INTERNATACH, BURSACHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W OŚRODKACH POMOCY RODZINIE, OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY RODZINIEPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W RODZINNYCH OŚRODKACH DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNYCHPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOLNEJPDF
PROGRAM PRAKTYK REALIZOWANY W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH PDF

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com