Informacje o praktykach

Uzupełnieniem kształcenia na wszystkich oferowanych przez Uczelnię kierunkach studiów są praktyki zawodowe, które maja na celu zapoznanie studentów ze specyfiką przyszłej pracy zawodowej. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

RUSZYŁ

RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W ADMINISTRACJI

        Rada Ministrów 3 marca br. przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Przyjęcie tego dokumentu przez rząd jest realizacją zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz, umożliwiającej studentom zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w administracji rządowej. Zalecenia mają na celu przygotowanie, a następnie zorganizowanie – w urzędach i jednostkach podległych rządowi – wysokiej jakości praktyk zawodowych dla studentów. Głównym celem Zaleceń jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia. Od czerwca 2015 roku studenci mogą odbywać praktyki w ponad 1500 urzędach administracji państwowej w całym kraju. Do końca roku będzie na nich czekało łącznie 16 600 miejsc. Praktyki odbywają się na podstawie ramowego programu praktyk, przygotowanego przez uczelnię, wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie.

Więcej szczegółów na:

www.oferty.praca.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-praktyk-studenckich-w-urzedach.html

www.lepszepraktyki.plPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com