Koło Naukowe GOMPHOSIS

Opiekun Koła: dr n. med. Karolina Kosek – Hoehne

                                                                                                                                                                                                              

 

Działalność Koła Naukowego GOMPHOSIS
  • Cele i przedmiot działalności Koła
  1. Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską z zakresu nauk medycznych i pielęgniarstwa.
  2. Pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny pielęgniarstwa.
  3. Doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i aktualizowanie wiedzy medycznej.
  4. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi
  5. Upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów.
  6. Promowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz kierunku pielęgniarstwo.

Rok akademicki 2017/2018
 18 maja 2018 r.
Wygłoszenie 3 referatów podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, WSIiZ Kielnarowa:
– „Korytarze życia” – czy wiedza oraz zachowanie kierowców świadków wypadków ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa?” – I miejsce w konkursie na najlepszy referat w panelu Bezpieczeństwo, Prawo, Poli
tyka.

„Suplementy diety plagą naszych czasów”.

– „Otyłość jako choroba metaboliczna, która zyskała miano epidemii”.

1-3 grudzień 2017 roku
Wygłoszenie 4 referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych i Medycznych w Lublinie w dniach:
–  „Wpływ metali ciężkich znajdujących się w dymie tytoniowym na organizm człowieka”.
– „Probiotyki w diecie studentów – hit czy kit?”.
– „Świadomi – wybór suplementów jako nowy trend”.
– „Zdrowie – czy potrafimy o siebie dbać”. 
Rok akademicki 2016/2017
 26.05.2017 r.
Przedstawienie prezentacji związanej z edukacją zdrowotną podczas Konferencji Naukowej pt.: „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” zorganizowanej w Kielnarowej.
 09.04.2017 r.
Udział w Kiermaszu Zdrowia i Urody zorganizowanego w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
 kwiecień 2017 r.
Zorganizowanie spotkań edukacyjnych na temat pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu i Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu.
 kwiecień 2017 r.
Zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu dotyczących zwiastunów chorób: cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu, choroby Parkinsona i Alzheimera.

15.11.2016 r.
Wygłoszenie 2 referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki”, zorganizowanej na terenie Uczelni:

  1. Zagrożenia płynące z metali ciężkich ze szczególnym zwróceniem uwagi na rtęć.
  2. Edukacja rodziny z chorobą Parkinsona jako krok ku lepszej jakości życia chorego.  

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com