Organizacje studenckie

 

 

AZS Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Młodzi Przedsiębiorcy Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców
KOŁO NAUKOWE „GOMPHOSIS”
Marketing & Quality Praxis Koło Naukowe Marketing & Quality Praxis
25 Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
123 Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa
GLOBTROTTER Koło Naukowe „GLOBTROTTER”
LOGO22 Koło Naukowe Patologii Społecznej
i Profilaktyki

 


 

Akty prawne
 
Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie Regulaminu rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych oraz zespołów artystycznych i sportowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
Zarządzenie nr 18/2010
 
 
Regulamin rejestracji, działania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich w tym kół naukowych oraz zespołów artystycznych i sportowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
Regulamin organizacji studenckich
Załącznik_nr_1_do_Regulaminu
Załączniki_nr_2-5_do_Regulaminu
 
 
Zarządzenie nr 24 /2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 30.08.2011 r. w sprawie dofinansowania działalności studenckiej i zasad jej rozliczania.
Zarządzenie nr 24/2011
Załącznik nr 1 do zarządzenia – Karta wzoru podpisu
Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wniosek o wydatkowanie środków
Załącznik nr 3 do zarządzenia – Wniosek o zaliczkę
Załącznik nr 4 do zarządzenia – Rozliczenie projektu
Załącznik nr 5 do zarządzenia – Protokół odbioru nagród


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com