Wymagane dokumenty

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

podanie na uczelnianym formularzu wraz z ankietą osobową
świadectwo dojrzałości
świadectwo ukończenia szkoły średniej
dowód wpłaty opłaty pobieranej od kandydata
kopię dowodu osobistego
zaświadczenie lekarskie
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zaświadczenie z olimpiad
Uwaga:

 

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

podanie na uczelnianym formularzu wraz z ankietą osobową
dyplom ukończenia studiów wyższych
dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
suplement do dyplomu
zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen
zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną
dowód wpłaty opłaty pobieranej od kandydata
kopię dowodu osobistego
zaświadczenie lekarskie
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Uwaga:


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com