Rekrutacja

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE

Uchwała Senatu nr 25/2019  z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu nr 41/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu nr 49/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała Senatu nr 26/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Senatu nr 27/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

*************************************************************************************************PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com