Akty prawne

Akty wewnętrzne

Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 18 września 2017 roku zmieniające zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława tarnowskiego w Tarnobrzegu nr 49/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława tarnowskiego w Tarnobrzegu

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

Akty zewnętrzne

 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

 Ustawa o pomocy społecznej

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

 Ustawa o podatku rolnym

 Ustawa prawo przedsiębiorców



PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com