Pomoc materialna

 

 

System pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu obejmuje świadczenia w formie stypendiów oraz zapomóg.Informacji na temat stypendiów, zapomóg zasięgnąć można w Dziale Kształcenia – pomoc materialna dla studentów.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

INFORMACJE O STYPENDIACH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim – 2018/2019

Źródło – strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com