Regulaminy i zarządzenia

 

 

Regulaminy

Obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 22 września 2015 r.

Tekst jednolity Regulaminu studiów
 Regulamin studiów obowiązuje od 1 października 2015 roku

 
Obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 6 września 2017 roku
Tekst jednolity Regulaminu studiów
Regulamin studiów obowiązuje od 1 października 2017 roku 
Uchwała Senatu nr 17/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Uchwała nr 4/2017 Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 

Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora  nr 33/2017 z dnia 6 września 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018