Regulaminy i zarządzenia

 

Regulaminy

Obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 22.09.2015 r.

Tekst jednolity Regulaminu studiów
 Regulamin studiów obowiązuje od 1 października 2015 roku

Uchwała Senatu nr 17/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Uchwała nr 4/2017 Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 

Zarządzenia Rektora
Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017