Aktualności

[10-04-2018] Biuro Karier informuje, że posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc na kursie WYCHOWAWCA KOLONIJNY

Program obejmuje 36 godzin zajęć. Ukończenie kursu zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami MEN. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie się grupy minimum 15 osób (stan na dzień 9 kwietnia 2018 r. to 12 zapisanych osób).

KOSZT 120 ZŁ

Realizacja programu w 36 godzin
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN

Warunek startu: grupa licząca minimum 15 osób.

Chętnych zapisujemy:

1/ pod adresem: biurokarier@pwsz.tarnobrzeg.pl
2/ w biurze Samorządu Studenckiego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY[07-11-2017] Spotkanie z Doradcą Zawodowym  z Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej  w Tarnobrzegu
Na indywidualnych konsultacjach będziesz miał okazję odkryć swój potencjał i dowiedzieć się więcej o rynku pracy. W trakcie spotkań przewidywane jest:

  • rozpoznawanie obszarów zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych
    na podstawie testów psychometrycznych,
  • sformułowanie oczekiwań wobec przyszłej pracy i omówienie kierunku rozwoju zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania,
  • poznanie specyfiki wybranego przez siebie zawodu,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Termin: 10 listopada 2017 roku, godz. 13:30-14:30, pokój 2.16(budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

[13-01-2017Bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego
czytaj więcej

 

 

 

Program ambasadorski XTB jest doskonałą propozycją dla studentów aktywnych w środowisku akademickim.
Ambasadorzy reprezentują XTB na swoich macierzystych uczelniach, promując prowadzone projekty i dbając o wizerunek firmy wśród studentów. Są łącznikami między środowiskiem uczelnianym, a domem maklerskim.

Więcej informacji o Programie: http://www.xtb.pl/xtb-academy/projekty-studenckie/Program-ambasadorski

XTB oferuje swoim Ambasadorom:
• dodatek do CV o zrealizowanych projektach,
• udział w specjalistycznych szkoleniach online dedykowanych dla Klientów,
• udział w projektach realizowanych przez XTB,
• pierwszeństwo w rekrutacji do staży i praktyk,
• dla najlepszych ambasadorów możliwość udziału w próbnym procesie rekrutacji z pełną informacją zwrotną,
• możliwość udziału w wyspecjalizowanych konkursach,
• cenne nagrody.

Jak aplikować?
• Wyślij swoje cv na young@xtb.pl,
• W tytule maila wpisz „Ambasador, ”,
• Dołącz zdjęcie pokazujące Twoją najważniejszą cechę jako Ambasadora,
• Napisz krótko, dlaczego chcesz zostać Ambasadorem

XTB jest liderem wśród Europejskich domów maklerskich, specjalizującym się w instrumentach finansowych, których wymiana odbywa się zarówno na rynku OTC, jak również na głównych giełdach. Jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się firm operujących na rynku Forex i posiada sieć oddziałów obejmującą 11 krajów.

Informacje  zamieściła:

                                                                                                                                                                                                                                                                mgr Agnieszka Przybyłowska-Drzymalska

                                                                                                                                                                                                                                                        

—————————————————————————————————————————————————————-