II Edycja Akcji – „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

Porozumienie o współpracy
AKCJA – JESTEM ŚWIADOMY – JESTEM BEZPIECZNY

 

Nasza Uczelnia wspólnie z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym Oddział Podkarpacki na podstawie zawartego porozumienia, organizuje II Edycję Akcji „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, która prowadzona będzie na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz na terenie naszej Uczelni.

Celem jej jest szeroko pojęta profilaktyka w temacie propagowania wiedzy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach oraz zainteresowanie społeczeństwa powiatu tarnobrzeskiego profilaktyką bezpieczeństwa. Akcji towarzyszyć będzie szeroka promocja medialna jak i tradycyjna – w postaci broszur, folderów i ogłoszeń o tematyce związanej z projektem.

W realizację naszego przedsięwzięcia włączyła się Miejska Komenda Policji w Tarnobrzegu, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com