Akty prawne

Akty wewnętrzne

Zarządzenie Rektora nr 65/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Akty zewnętrzne

 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

 Ustawa o pomocy społecznej

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

 Ustawa o podatku rolnym

 Ustawa prawo przedsiębiorcówPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com